English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Сарадници

Ивана Марјановић

Звање: сарадник у настави
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: MS 7 приземље
Консултације: четвртак 12:00-14:00
е-маил: ivana.veselinovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528655
Предмети: ОАС - 4465 Економске функције
ОАС - 4406 Математика
ОАС - 4464 Операциона истраживања
ОАС - 4474 Ревизија
ОАС - 4469 Финансијска и актуарска математика
ОАС - 4402 Финансијско рачуноводство
Биографија: Cirriculum vitae

Ивана Илић

Звање: сарадник у настави
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 25 четврти спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: ivana.ilic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-669
Предмети: ОАС - 4446 Аграрни менаџмент
ОАС - 4441 Економика индустрије
ОАС - 4455 Економика туризма
ОАС - 4460 Економска политика
ОАС - 4477 Индустријски менаџмент
ОАС - 4453 Менаџмент у туризму
ОАС - 4409 Национална економија
ОАС - 4449 Регионална географија света
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације