English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Катедра за рачуноводство, математику и информатику

Др Евица Петровић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 7 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: evica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-696
Предмети: ОАС - 4039 Пословне финансије
ОАС - 4078 Управљање ризиком и осигурање
МАС - 7025 Стратегијски финансијски менаџмент
МАС - 7366 Управљање ризиком
ДАС - 8029 Финансијска стратегија корпоративних предузећа
ДАС - 8249 Управљање корпоративним финансијама
ДАС - 8250 Управљање ризицима одрживости у финансијама и осигурању
Биографија: Cirriculum vitae

Др Славољуб Миловановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 23 други спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: slavoljub.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-644
Предмети: ОАС - 4062 Информатика
ОАС - 4067 Електронско пословање
МАС - 7029 Управљање електронским пословањем
МАС - 7229 Управљање електронским пословањем предузећа
МАС - 7258 Пословни информациони системи
МАС - 7424 Дизајн истраживања и технике визуелизације података
ДАС - 8007 Информациони системи у економији
ДАС - 8235 Развој информационих система
Биографија: Cirriculum vitae

Др Небојша Стојковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 27 четврти спрат
Консултације: понедељак 11:00-13:00
е-маил: nebojsa.stojkovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-649
Предмети: ОАС - 4065 Економске функције
МАС - 7254 Математичке методе у економији
ДАС - 8224 Математичка статистика
Биографија: Cirriculum vitae

Др Љиља Антић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 22 други спрат
Консултације: четвртак 09:00-11:00
е-маил: ljilja.antic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-643
Предмети: ОАС - 4034 Специјална рачуноводства
ОАС - 4038 Управљачко рачуноводство
ОАС - 4071 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
МАС - 7026 Стратегијско управљачко рачуноводство
МАС - 7210 Менаџмент перформанси
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
ДАС - 8237 Савремене тенденције у управљачком рачуноводству
Биографија: Cirriculum vitae

Др Тадија Ђукић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 14 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: tadija.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-635
Предмети: ОАС - 4002 Финансијско рачуноводство
ОАС - 4034 Специјална рачуноводства
ОАС - 4429 Буџетско рачуноводство
МАС - 7018 Рачуноводствено вредновање финансијских инструмената
МАС - 7032 Финансијско извештавање
МАС - 7416 Рачуноводствене информације за доношење одлука
ДАС - 8031 Финансијско извештавање о новчаним токовима
Биографија: Cirriculum vitae

Др Ксенија Денчић-Михајлов

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: V 7 пети спрат
Консултације: четвртак 14:00-16:00
е-маил: ksenija.dencic-mihajlov@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-687
Предмети: ОАС - 4039 Пословне финансије
ОАС - 4051 Међународно пословно финансирање
МАС - 7016 Пословно и финансијско реструктурирање предузећа
МАС - 7025 Стратегијски финансијски менаџмент
ДАС - 8029 Финансијска стратегија корпоративних предузећа
ДАС - 8249 Управљање корпоративним финансијама
ДАС - 8250 Управљање ризицима одрживости у финансијама и осигурању
Биографија: Cirriculum vitae

Др Жарко Поповић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II S 1 други спрат
Консултације: уторак 09:00-11:00
е-маил: zarko.popovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-660
Предмети: ОАС - 4069 Финансијска и актуарска математика
ОАС - 4506 Математика
МАС - 7227 Теорија одлучивања
МАС - 7248 Актуарско моделирање
МАС - 7423 Математика у пословној аналитици
МАС - 7431 Примењена економетрија
ДАС - 8033 Финансијско моделирање
ДАС - 8219 Квантитативна анализа продуктивности и ефикасности
Биографија: Cirriculum vitae

Др Љиљана Бонић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II S 5 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: ljiljana.bonic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-632
Предмети: ОАС - 4036 Теорија и анализа биланса
ОАС - 4074 Ревизија
МАС - 7259 Ревизија јавног сектора
МАС - 7322 Финансијско извештавање
ДАС - 8216 Екстерни и интерни надзор пословања предузећа
ДАС - 8247 Управљање вредношћу предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Дејан Спасић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 28 четврти спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: dejan.spasic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-629
Предмети: ОАС - 4002 Финансијско рачуноводство
ОАС - 4070 Специјални биланси
ОАС - 4570 Консолидовани и специјални биланси
МАС - 7016 Пословно и финансијско реструктурирање предузећа
ДАС - 8032 Финансијско извештавање у условима монетарних промена
ДАС - 8238 Савремени трендови у корпоративном финансијском извештавању
Биографија: Cirriculum vitae

Др Винко Лепојевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 30 четврти спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: vinko.lepojevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-658
Предмети: ОАС - 4010 Статистика
МАС - 7023 Статистичка анализа
МАС - 7223 Статистичка анализа у маркетингу
МАС - 7262 Статистичка контрола квалитета
МАС - 7362 Економетријски методи и модели
МАС - 7415 Методи статистичке анализе
МАС - 7422 Прогнозирање временских серија
МАС - 7435 Истраживања у маркетингу
ДАС - 8008 Квантитативне методе у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Татјана Стевановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 19 четврти спрат
Консултације: среда 11:00-13:00
е-маил: tatjana.stevanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-666
Предмети: ОАС - 4034 Специјална рачуноводства
ОАС - 4038 Управљачко рачуноводство
ОАС - 4071 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
МАС - 7026 Стратегијско управљачко рачуноводство
МАС - 7210 Менаџмент перформанси
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
ДАС - 8222 Леан рачуноводство и управљање предузећем
ДАС - 8237 Савремене тенденције у управљачком рачуноводству
Биографија: Cirriculum vitae

Др Весна Јанковић-Милић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 25 четврти спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: vesna.jankovic-milic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-669
Предмети: ОАС - 4010 Статистика
МАС - 7023 Статистичка анализа
МАС - 7223 Статистичка анализа у маркетингу
МАС - 7262 Статистичка контрола квалитета
МАС - 7362 Економетријски методи и модели
МАС - 7415 Методи статистичке анализе
МАС - 7422 Прогнозирање временских серија
МАС - 7435 Истраживања у маркетингу
ДАС - 8008 Квантитативне методе у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Огњен Радовић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 25 други спрат
Консултације: уторак 11:00-13:00
е-маил: ognjen.radovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-681
Предмети: ОАС - 4062 Информатика
ОАС - 4067 Електронско пословање
МАС - 7029 Управљање електронским пословањем
МАС - 7229 Управљање електронским пословањем предузећа
МАС - 7258 Пословни информациони системи
МАС - 7424 Дизајн истраживања и технике визуелизације података
МАС - 7425 Напредна аналитика великих података
МАС - 7434 Аквизиција података у пословној интелигенцији
ДАС - 8007 Информациони системи у економији
ДАС - 8235 Развој информационих система
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јелена Станковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: MS 7 приземље
Консултације: понедељак 12:00-14:00
е-маил: jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-655
Предмети: ОАС - 4064 Операциона истраживања
ОАС - 4069 Финансијска и актуарска математика
МАС - 7027 Теорија одлучивања
МАС - 7248 Актуарско моделирање
МАС - 7412 Оптимизација и пословно одлучивање
МАС - 7431 Примењена економетрија
ДАС - 8033 Финансијско моделирање
ДАС - 8219 Квантитативна анализа продуктивности и ефикасности
Биографија: Cirriculum vitae

Др Милица Ђорђевић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: V 5 пети спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: milica.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-685
Предмети: ОАС - 4002 Финансијско рачуноводство
ОАС - 4074 Ревизија
МАС - 7218 Рачуноводствено вредновање финансијских инструмената
МАС - 7259 Ревизија јавног сектора
МАС - 7416 Рачуноводствене информације за доношење одлука
ДАС - 8216 Екстерни и интерни надзор пословања предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Бојана Новићевић Чечевић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 6 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: bojana.novicevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-612
Предмети: ОАС - 4034 Специјална рачуноводства
ОАС - 4038 Управљачко рачуноводство
ОАС - 4071 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
МАС - 7210 Менаџмент перформанси
МАС - 7226 Стратегијско управљачко рачуноводство
МАС - 7416 Рачуноводствене информације за доношење одлука
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
ДАС - 8222 Леан рачуноводство и управљање предузећем
ДАС - 8237 Савремене тенденције у управљачком рачуноводству
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јелена Станковић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 28 други спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: jelenas@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-656
Предмети: ОАС - 4039 Пословне финансије
ОАС - 4051 Међународно пословно финансирање
ОАС - 4078 Управљање ризиком и осигурање
МАС - 7025 Стратегијски финансијски менаџмент
МАС - 7366 Управљање ризиком
ДАС - 8029 Финансијска стратегија корпоративних предузећа
ДАС - 8249 Управљање корпоративним финансијама
ДАС - 8250 Управљање ризицима одрживости у финансијама и осигурању
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јовица Станковић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 25 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: jovica.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-681
Предмети: ОАС - 4062 Информатика
ОАС - 4067 Електронско пословање
МАС - 7229 Управљање електронским пословањем предузећа
МАС - 7258 Пословни информациони системи
МАС - 7329 Управљање електронским пословањем
МАС - 7414 Програмирање за пословне примене 2
МАС - 7424 Дизајн истраживања и технике визуелизације података
МАС - 7425 Напредна аналитика великих података
МАС - 7434 Аквизиција података у пословној интелигенцији
ДАС - 8007 Информациони системи у економији
ДАС - 8235 Развој информационих система
Биографија: Cirriculum vitae

Др Ивана Марковић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 28 други спрат
Консултације: петак 12:00-14:00
е-маил: ivana.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-656
Предмети: ОАС - 4062 Информатика
ОАС - 4067 Електронско пословање
МАС - 7329 Управљање електронским пословањем
МАС - 7358 Пословни информациони системи
ДАС - 8007 Информациони системи у економији
ДАС - 8235 Развој информационих система
Биографија: Cirriculum vitae

Ивана Марјановић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: MS 7 приземље
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: ivana.veselinovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528655
Предмети: ОАС - 4006 Математика
ОАС - 4064 Операциона истраживања
ОАС - 4065 Економске функције
ОАС - 4069 Финансијска и актуарска математика
ОАС - 4510 Статистика
Биографија: Cirriculum vitae

Јована Миленовић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: V 1 пети спрат
Консултације: уторак 10:00-12:00
е-маил: jovana.milenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4402 Финансијско рачуноводство
ОАС - 4436 Теорија и анализа биланса
ОАС - 4439 Пословне финансије
ОАС - 4474 Ревизија
ОАС - 4538 Управљачко рачуноводство
ОАС - 4571 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4578 Управљање ризиком и осигурање

Славица Пејић

Звање: предавач
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II S 3 други спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: slavica.pejic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-654
Предмети: ОАС - 4024 Француски језик I
ОАС - 4032 Француски језик II
ОАС - 4124 Француски језик III
ОАС - 4132 Француски језик IV
ОАС - 4499 Француски језик - други страни језик
ОАС - 4525 Француски језик 1
ОАС - 4526 Француски језик 2
ОАС - 4527 Француски језик 3
ОАС - 4528 Француски језик 4
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације