English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Катедра за националну економију и финансије

Др Јадранка Ђуровић-Тодоровић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 8 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
четвртак 10:00-12:00
е-маил: jadranka.djurovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-630
Предмети: ОАС - 4012 Јавне финансије
ОАС - 4013 Монетарна економија
МАС - 7014 Монетарни и фискални менаџмент
МАС - 7314 Јавне финансије II
МАС - 7367 Монетарна економија II
ДАС - 8030 Финансијска теорија и политика
ДАС - 8232 Монетарна теорија и политика
ДАС - 8252 Фискална економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Горица Бошковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 13 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: gorica.boskovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-611
Предмети: ОАС - 4441 Економика индустрије
ОАС - 4477 Индустријски менаџмент
МАС - 7030 Управљање квалитетом
МАС - 7319 Регионална економија
ДАС - 8006 Индустријска економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Срђан Маринковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 20 други спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: srdjan.marinkovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-604
Предмети: ОАС - 4014 Финансијски систем и финансијске институције
ОАС - 4037 Банкарски менаџмент
ОАС - 4040 Финансијска тржишта
МАС - 7013 Микро структура финансијских тржишта
МАС - 7213 Микроструктура финансијских тржишта
МАС - 7432 Квантитативне финансије
ДАС - 8025 Тржиште финансијских деривата
Биографија: Cirriculum vitae

Др Соња Јовановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 25 четврти спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: sonja.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-669
Предмети: ОАС - 4446 Аграрни менаџмент
ОАС - 4453 Менаџмент у туризму
ОАС - 4553 Менаџмент у туризму и хотелијерству
МАС - 7001 Аграрна политика
МАС - 7263 Туризам и животна средина
МАС - 7363 Туризам и хотелијерство
ДАС - 8001 Аграрна политика ЕУ
ДАС - 8211 Аграрна политика Европске уније
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марина Ђорђевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 24 четврти спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: marina.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-616
Предмети: ОАС - 4012 Јавне финансије
ОАС - 4013 Монетарна економија
МАС - 7014 Монетарни и фискални менаџмент
МАС - 7314 Јавне финансије II
МАС - 7367 Монетарна економија II
ДАС - 8030 Финансијска теорија и политика
ДАС - 8232 Монетарна теорија и политика
ДАС - 8252 Фискална економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марија Петровић-Ранђеловић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 19 четврти спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
понедељак 12:00-14:00
е-маил: marija.petrovic-randjelovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-666
Предмети: ОАС - 4009 Национална економија
ОАС - 4060 Економска политика
ОАС - 4511 Макроекономска теорија и политика
МАС - 7019 Регионална економија
МАС - 7249 Економија одрживог развоја
МАС - 7301 Аграрна политика
ДАС - 8020 Стратегије привредног развоја
ДАС - 8240 Стратегија привредног развоја и економска политика
ДАС - 8243 Структурна трансформација и одрживи развој
Биографија: Cirriculum vitae

Др Дејан Ђорђевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 12 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: dejan.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs ekngeo@gmail.com
Телефон: 018 528-613
Предмети: ОАС - 4005 Економска географија
ОАС - 4049 Регионална географија света
ОАС - 4052 Туристичка географија са основама туризма
ОАС - 4090 Агенцијско пословање
МАС - 7005 Валоризација туристичког потенцијала
МАС - 7263 Туризам и животна средина
ДАС - 8002 Географија светске економије
Биографија: Cirriculum vitae

Др Владислав Марјановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II anex 8 други спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: vladislav.marjanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-648
Предмети: ОАС - 4009 Национална економија
ОАС - 4060 Економска политика
ОАС - 4511 Макроекономска теорија и политика
МАС - 7019 Регионална економија
МАС - 7252 Макроекономска политика и привредни развој
ДАС - 8020 Стратегије привредног развоја
ДАС - 8240 Стратегија привредног развоја и економска политика
ДАС - 8243 Структурна трансформација и одрживи развој
Биографија: Cirriculum vitae

Др Светлана Соколов-Младеновић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 8 пети спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: svetlana.sokolov-mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4068 Економика трговине
ОАС - 4072 Трговински менаџмент
МАС - 7028 Трговински маркетинг
МАС - 7250 Интернационализација малопродаје
МАС - 7350 Савремена трговина
ДАС - 8019 Стратегија и политика развоја трговине
Биографија: Cirriculum vitae

Др Мирјана Јемовић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 9 пети спрат
Консултације: среда 11:00-13:00
е-маил: mirjana.jemovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-692
Предмети: ОАС - 4014 Финансијски систем и финансијске институције
ОАС - 4037 Банкарски менаџмент
ОАС - 4040 Финансијска тржишта
МАС - 7203 Банкарство
МАС - 7432 Квантитативне финансије
ДАС - 8004 Глобално банкарство
Биографија: Cirriculum vitae

Др Ивана Костадиновић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 2 пети спрат
Консултације: петак 14:00-16:00
е-маил: ivana.kostadinovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-682
Предмети: ОАС - 4041 Економика индустрије
ОАС - 4055 Економика туризма
ОАС - 4077 Индустријски менаџмент
МАС - 7219 Регионална економија
ДАС - 8006 Индустријска економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јелена Радојичић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 9 пети спрат
Консултације: понедељак 11:00-13:00
е-маил: jelena.radojicic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-692
Предмети: ОАС - 4014 Финансијски систем и финансијске институције
ОАС - 4037 Банкарски менаџмент
ОАС - 4040 Финансијска тржишта
МАС - 7203 Банкарство
МАС - 7432 Квантитативне финансије
ДАС - 8004 Глобално банкарство
Биографија: Cirriculum vitae

Ивана Илић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II anex 5 други спрат
Консултације: уторак 10:00-12:00
е-маил: ivana.ilic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018
Предмети: ОАС - 4009 Национална економија
ОАС - 4041 Економика индустрије
ОАС - 4046 Аграрни менаџмент
ОАС - 4049 Регионална географија света
ОАС - 4053 Менаџмент у туризму
ОАС - 4055 Економика туризма
ОАС - 4060 Економска политика
ОАС - 4077 Индустријски менаџмент
ОАС - 4553 Менаџмент у туризму и хотелијерству
Биографија: Cirriculum vitae

Милица Ристић Цакић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 1 пети спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: milica.ristic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4437 Банкарски менаџмент
ОАС - 4440 Финансијска тржишта
ОАС - 4461 Економија јавног сектора
ОАС - 4472 Трговински менаџмент
ОАС - 4512 Јавне финансије
ОАС - 4513 Монетарна економија
ОАС - 4514 Финансијски систем и финансијске институције

Мр Јелена Баста

Звање: виши предавач
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II S 3 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: jelena.basta@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-654
Предмети: ОАС - 4021 Енглески језик I
ОАС - 4029 Енглески језик II
ОАС - 4121 Енглески језик III
ОАС - 4129 Енглески језик IV
ОАС - 4496 Енглески језик - други страни језик
ОАС - 4521 Енглески језик 1
ОАС - 4522 Енглески језик 2
ОАС - 4523 Енглески језик 3
ОАС - 4524 Енглески језик 4
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације