English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пројекат 179066

Пројекат 179066 - УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА УМРЕЖАВАЊЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА СРБИЈЕ (2011-2015), финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (руководилац пројекта проф. др Бојан Крстић)

Истраживачи и истраживачи сарадници на пројекту 179066:

 1. Проф. др Љиљана Станковић
 2. Проф. др Нада Барац
 3. Проф. др Благоје Новићевић
 4. Проф. др Бранислав Митровић
 5. Проф. др Горан Миловановић
 6. Проф. др Драгана Раденковић Јоцић
 7. Проф. др Биљана Ракић
 8. Проф. др Јадранка Ђуровић Тодоровић
 9. Проф. др Тамара Миленковић Керковић
 10. Проф. др Љиља Антић
 11. Проф. др Наташа Голубовић
 12. Проф. др Срђан Маринковић
 13. Проф. др Ксенија Денчић
 14. Проф. др Бојан Крстић
 15. Проф. др Сузана Ђукић
 16. Проф. др Соња Јовановић
 17. Проф. др Весна Јанковић Милић
 18. Проф. др Марија Џунић
 19. Проф. др Марија Петровић Ранђеловић
 20. Проф. др Маја Ивановић Ђукић
 21. Проф. др Марија Радосављевић
 22. Проф. др Игор Младеновић
 23. Проф. др Татјана Стевановић
 24. Проф. др Зоран Стефановић
 25. Проф. др Милан Амброж, Словенија
 26. Доц. др Тања Станишић
 27. Др Маја Стојановић
 28. Др Милош Крстић
 29. Јелена Станојевић

Резултирајуће публикације (2011-2015):

 1. Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије (уредник Бојан Крстић), Економски факултет Универзитета у Нишу, 2011, ИСБН 978-86-6139-033-3
 2. Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences (Edited by Bojan Krstić) University of Nis, Faculty of Economics, 2011, ISBN 978-86-6139-044-9
 3. Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences (Edited by Bojan Krstić and Andrzey Chodinsky) University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2012, ISBN 978-86-6139-051-7
 4. Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises (Edited by Bojan Krstić and Andrzey Chodinsky), University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2012, ISBN 978-86-6139-052-4
 5. Improving the competitiveness of enterprises and national economies – determinants and solutions (Ed. Bojan Krstić, Zbigniew Paszek), University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2013, ISBN 978-86-6139-082-1
 6. Improving the competitiveness of enterprises and national economies – factors and strategies (Edited by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek) University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2013, ISBN 978-86-6139-083-8
 7. Determinants of improving of the competitiveness of national economies and enterprises (Edited by Bojan Krstić and Dariusz Fatula) University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2014, ISBN 978-86-6139-093-7
 8. Socially responsible business (ed. Bojan Krstić, Dariusz Fatula), Krakow Society for Education: AFM Publishing House, 2014, ISBN 978-83-7571-356-5
 9. Improving the efficiency and competitiveness of enterprises and national economies (Edited by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek) University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2015, ISBN 978-86-6139-100-2
 10. Competitiveness of enterprises and national economies (Edited by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek) University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2015, ISBN 978-86-6139-101-9
 11. The determinants of competitiveness (Edited by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek) University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2015, ISBN 978-86-6139-113-2

Резултирајуће монографије финансиране од Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Републике Србије:

 1. Горица Бошковић, Марија Анђелковић-Пешић (2011) Управљање квалитетом – основа конкурентности предузећа и привреде, Економски факултет, Ниш
 2. Наташа Голубовић (2011) Друштвена економика, Економски факултет, Ниш
 3. Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић (2011) Монетарна стратегија, Економски факултет, Ниш
 4. Слободан Цветановић, Игор Младеновић (2011) Финансирање раста и развоја, Економски факултет, Ниш
 5. Слободан Цветановић, Игор Младеновић (2011) Капитал у теорији раста и развоја, Економски факултет, Ниш
 6. Соња Јовановић, Снежана Радукић, Марија Ранђеловић-Петровић (2011) Теоријски и институционални оквир одрживог развоја, Економски факултет, Ниш
 7. Вера Ђорђевић, Винко Лепојевић, Весна Јанковић-Милић (2012) Примена статистичких метода у истраживању тржишта, Економски факултет, Ниш
 8. Биљана Ракић (2011) Јавно-приватно партнерство: могућности и ограничења, Економски факултет, Ниш
 9. Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић (2011) Директни порези, Економски факултет, Ниш
 10. Наташа Голубовић, Марија Џунић (2012) Друштвене детерминанте конкурентности: Улога друштвених мрежа, Економски факултет, Ниш
 11. Бојан Крстић (2012) Улога стратегијске контроле у унапређењу пословних перформанси, Економски факултет, Ниш
 12. Ксенија Денчић Михајлов (2012) Иницијална јавна понуда акција, Економски факултет, Ниш
 13. Зоран Стефановић (2012) Политичка економија глобализације: модели капитализма и институционална еволуција, Економски факултет, Ниш
 14. Благоје Новићевић, Љиља Антић, Татјана Стевановић (2013) Концепти управљања трошковима у функцији реализације конкурентских стратегија, Економски факултет, Ниш
 15. Ивана Симић, Маја Ивановић-Ђукић (2013) Друштвена одговорност и понашање запослених Економски факултет, Ниш
 16. Бојан Крстић, Љиљана Бонић (2013) Управљање вредношћу за власнике предузећа Економски факултет, Ниш
 17. Тамара Миленковић-Керковић (2013) Факторинг – право и пословна пракса у Србији Економски факултет, Ниш
 18. Јадранка Ђурић-Тодоровић, Марина Ђорђевић (2013) Порези на потрошњу, Економски факултет, Ниш
 19. Бојан Крстић (2014) Управљање интелектуалним капиталом предузећа, Економски факултет, Ниш
 20. Сузана Стефановић, Маја Ивановић-Ђукић (2015) Управљање малим и средњим предузећима - стратешки и оперативни аспект, Економски факултет, Ниш
 21. Горан Миловановић (2015) Културно окружење и његова релевантност за међународни маркетинг, Економски факултет, Ниш
Упис

Студентске организације