English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Макроекономија - од школске 2014/15. године

1. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Методологија научног истраживања 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:
1. Макроекономија и макроекономски менаџмент
2. Транзиција постсоцијалистичких привреда
3. Стратегије привредног развоја

2. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:
1. Економика јавног избора
2. Микроекономски модели
3. Глобализација светске економије и национална економија
4. Индустријска економија
5. Социјална екологија

3. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:
1. Менаџмент јавног сектора
2. Финансијска теорија и политика
3. Међународни економски и финансијски односи
4. Глобално банкарство
5. Право конкуренције ЕУ
6. Информациони системи у економији
7. Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
8. Финансијско извештавање у условима монетарних промена
9. Трошкови у пословном одлучивању
10. Стратегијски маркетинг
11. Стратегије производње умрежених предузећа

4. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Објављени рад   5 ЕСПБ бодова
2. Објављени рад   5 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
4. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 16 30 ЕСПБ бодова

Изборни:
1. Стратегија и политика развоја трговине
2. Аграрна политика ЕУ
3. Географија светске економије
4. Теорија предузећа
5. Квантитативне методе у економији
6. Финансијско извештавање о новчаним токовима
7. Финансијска стратегија корпоративних предузећа
8. Тржиште финансијских деривата
9. Менаџмент организационог понашања
10. Менаџмент ланцима снабдевања
11. Управљање каријером
12. Финансијско моделирање

5. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад 20 -

6. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад 20 -
2. Израда докторске дисертације   60 ЕСПБ бодова
Упис

Студентске организације