English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Катедра за општу економску теорију

Др Бобан Стојановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 16 други спрат
Консултације: четвртак 12:00-13:30
е-маил: boban.stojanovic@eknfak.ni.ac.rs dr.boban.stojanovic@gmail.com
Телефон: 018 528-637
Предмети: ОАС - 4019 Микроекономија
ОАС - 4035 Теорија и политика цена
ОАС - 4056 Микроекономска анализа
МАС - 7012 Микро и макроекономска анализа
МАС - 7212 Микро и макро економска анализа
МАС - 7365 Политика заштите конкуренције
ДАС - 8003 Глобализација светске економије и национална економија
ДАС - 8016 Микроекономски модели
Биографија: Cirriculum vitae

Др Милош Тодоровић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 18 четврти спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
петак 10:00-12:00
е-маил: milos.todorovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-640 . . . 066 83-111-69
Предмети: ОАС - 4020 Међународна економија
ОАС - 4085 Менаџмент у спољној трговини
МАС - 7008 Међународне финансије
МАС - 7368 Међународна трговина
ДАС - 8011 Међународни економски и финансијски односи
ДАС - 8226 Међународно пословање
Биографија: Cirriculum vitae

Др Наташа Голубовић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 15 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: natasa.golubovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-636
Предмети: ОАС - 4001 Основи економије
ОАС - 4063 Политичка економија
ОАС - 4563 Политичка економија јавног управљања
МАС - 7007 Економика друштвеног избора
МАС - 7207 Друштвена економика
МАС - 7307 Економија рада
ДАС - 8005 Економика јавног избора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Биљана Ракић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II anex 3 други спрат
Консултације: четвртак 11:00-12:00
е-маил: biljana.rakic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-650
Предмети: ОАС - 4061 Економија јавног сектора
ОАС - 4544 Управљање пројектима јавно-приватног партнерства
МАС - 7012 Микро и макроекономска анализа
МАС - 7212 Микро и макро економска анализа
ДАС - 8012 Менаџмент јавног сектора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Драган Петровић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 22 четврти спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: dragan.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-641
Предмети: ОАС - 4001 Основи економије
ОАС - 4063 Политичка економија
ОАС - 4563 Политичка економија јавног управљања
МАС - 7011 Методологија економских наука
ДАС - 8015 Методологија научног истраживања
Биографија: Cirriculum vitae

Др Иван Марковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 21 четврти спрат
Консултације: петак 10:00-12:00
е-маил: ivan.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-641
Предмети: ОАС - 4020 Међународна економија
ОАС - 4085 Менаџмент у спољној трговини
МАС - 7008 Међународне финансије
МАС - 7368 Међународна трговина
ДАС - 8011 Међународни економски и финансијски односи
ДАС - 8226 Међународно пословање
Биографија: Cirriculum vitae

Др Зоран Стефановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 19 други спрат
Консултације: петак 09:00-11:00
е-маил: zoran.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-676
Предмети: ОАС - 4007 Економске доктрине
ОАС - 4066 Економика транзиције
МАС - 7261 Савремене економске теорије
ДАС - 8024 Транзиција постсоцијалистичких привреда
Биографија: Cirriculum vitae

Др Игор Младеновић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II S 2 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-661
Предмети: ОАС - 4011 Макроекономија
ОАС - 4059 Економија капитала и финансирање развоја
ОАС - 4461 Економија јавног сектора
ОАС - 4511 Макроекономска теорија и политика
МАС - 7251 Макроекономија отворене привреде
МАС - 7252 Макроекономска политика и привредни развој
ДАС - 8009 Макроекономија и макроекономски менаџмент
Биографија: Cirriculum vitae

Др Снежана Радукић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 16 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: snezana.radukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-637
Предмети: ОАС - 4019 Микроекономија
ОАС - 4035 Теорија и политика цена
ОАС - 4056 Микроекономска анализа
МАС - 7249 Економија одрживог развоја
МАС - 7365 Политика заштите конкуренције
ДАС - 8003 Глобализација светске економије и национална економија
ДАС - 8236 Савремена тржишта
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марија Џунић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: V 3 пети спрат
Консултације: понедељак 12:00-14:00
е-маил: marija.dzunic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-683
Предмети: ОАС - 4001 Основи економије
ОАС - 4063 Политичка економија
ОАС - 4563 Политичка економија јавног управљања
МАС - 7007 Економика друштвеног избора
МАС - 7207 Друштвена економика
МАС - 7307 Економија рада
МАС - 7436 Академско писање
ДАС - 8005 Економика јавног избора
Биографија: Cirriculum vitae

Милан Калиновић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 18 четврти спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: milan.kalinovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-640
Предмети: ОАС - 4420 Међународна економија
ОАС - 4485 Менаџмент у спољној трговини
ОАС - 4501 Основи економије
ОАС - 4511 Макроекономска теорија и политика

Младен Анђелковић

Звање: сарадник у настави
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 19 други спрат
Консултације: петак 10:00-11:00
е-маил: mladen.andjelkovich@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-676
Предмети: ОАС - 4507 Економске доктрине
ОАС - 4535 Теорија и политика цена
ОАС - 4551 Међународно пословно финансирање
ОАС - 4559 Економија капитала и финансирање развоја
ОАС - 4566 Економика транзиције
Упис

Студентске организације