English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

26.11.2019. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Драгана Митић браниће мастер рад под називом „Компаративна анализа мера перформанси профитних и непрофитних организација“.

19.11.2019. године у 14.00 часова, у сали института, кандидат Ања Трајковић браниће мастер рад под називом „Подстицање предузетничке оријентације менаџера у функцији унапређења пословања малих и средњих предузећа“.

18.11.2019. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Андријана Николић браниће мастер рад под називом „Структурирање портфолиа пословних јединица као фактор корпоративне ефикасности“.

14.11.2019. године у 11.00 часова, у сали 6, кандидат Бојан Јовић браниће мастер рад под називом „Интегрисано извештавање у функцији одрживог развоја“.

14.11.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милена Ицић браниће мастер рад под називом „Теоријске концепције тржишта“.

14.11.2019. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ивана Стошић браниће мастер рад под називом „Анализа кључних инструмената монетарне политике у земљама БРИКС-а“.

13.11.2019. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Анђелија Николић браниће мастер рад под називом „Управљање животном средином у функцији одрживог развоја туризма Републике Србије“.

13.11.2019. године у 11.30 часова, у сали института, кандидат Дарко Величковић браниће мастер рад под називом „Веб информациони системи“.

12.11.2019. године у 12.30 часова, у сали института, кандидат Јелена Димитријевић браниће мастер рад под називом „Утицај (не)етичког понашања предузећа на привлачење и задржавање потошача“.

12.11.2019. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Маја Станојевић браниће мастер рад под називом „Примена етичких принципа у директном маркетингу“.

08.11.2019. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Зоран Цветковић браниће мастер рад под називом „Политика цена у остваривању доминантног положаја предузећа на тржишту“.

08.11.2019. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Кaтaринa Живкoвић браниће мастер рад под називом „Перспективе развоја туризма у Источној Србији“.

07.11.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Марија Анђеловић браниће мастер рад под називом „Правни аспекти и економски ефекти заједничких улагања у Републици Србији“.

07.11.2019. године у 12.30 часова, у сали за седнице, кандидат Јована Михајловић браниће мастер рад под називом „Стратегије производног програма у функцији раста и развоја предузећа“.

07.11.2019. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Милан Калиновић браниће мастер рад под називом „Утицај монетарне стратегије на избор микса монетарног инструментаријума“.

Упис

Студентске организације