English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

02.06.2023. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Душан Милићевић браниће мастер рад под називом „Модели комерцијализације знања у иновације у тeорији економског развоја“.

27.04.2023. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милана Перић браниће мастер рад под називом „Анализа монетарних индикатора земаља БРИКС-а“.

20.04.2023. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Весна Петровић браниће мастер рад под називом „Анализа монетарних агрегата земаља Западног Балкана“.

20.04.2023. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Милица Јовановић браниће мастер рад под називом „Анализа фискалних индикатора Индије“.

16.03.2023. године у 14.30 часова, у сали за седнице, кандидат Јана Марковић браниће мастер рад под називом „Управљање кључним купцима“.

24.02.2023. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Миладин Живановић браниће мастер рад под називом „Еколошки изазови и одрживи развој у XXI веку“.

23.02.2023. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Јована Стојановић браниће мастер рад под називом „Физички доказ и услужно окружење као средства конкурисања услужне организације“.

22.02.2023. године у 13.30 часова, у сали института, кандидат Тијана Алексић браниће мастер рад под називом „Утицај лидера мишљења на тржишно позиционирање бренда“.

21.02.2023. године у 13.45 часова, у сали за седнице, кандидат Андрија Митровић браниће мастер рад под називом „Примена метода анализе варијансе у маркетинг истраживањима“.

20.02.2023. године у 14.30 часова, у сали за седнице, кандидат Александар Антић браниће мастер рад под називом „Статистичка анализа утицаја промотивних активности на развој туризма у региону Јужне и Источне Србије“.

17.02.2023. године у 15.00 часова, у сали 5, кандидат Аница Маринковић браниће мастер рад под називом „Мерење и контрола перформанси стратегије дигиталног маркетинга“.

17.02.2023. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Joван Илић браниће мастер рад под називом „Могућности и правци развоја бањског туризма општине Куршумлија“.

17.02.2023. године у 13.00 часова, у сали 5, кандидат Катарина Тончић браниће мастер рад под називом „Одговоно понашање према друштвеној заједници у предузећима Пиротског управног округа“.

13.02.2023. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Марина Величковић браниће мастер рад под називом „Утицај пандемије COVID-19 на профитабилност банкарског сектора Републике Србије“.

13.02.2023. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ивана Ристић браниће мастер рад под називом „Царински систем Републике Србије“.

Упис

Студентске организације