English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

03.06.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Тијана Димитријевић браниће мастер рад под називом „Улога управљачког рачуноводства у дизајнирању менаџмента перформанси“.

10.05.2019. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Војин Филић браниће мастер рад под називом „Детерминанте тражње за производима неживотног осигурања – компаративна анализа Република Србија и Република Хрватска“.

09.05.2019. године у 11.30 часова, у сали за седнице, кандидат Милена Борисов браниће мастер рад под називом „Трговина у условима дигиталне економије“.

10.04.2019. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Душан Живковић браниће мастер рад под називом „Друштвена инфраструктура као ограничавајући фактор економске конвергенције земаља“.

10.04.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Маријана Јовановић браниће мастер рад под називом „Улога информационих система и технологија у трансформацији управљања људским ресурсима“.

03.04.2019. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Зоран Јанковић браниће мастер рад под називом „Валутна криза Русије“.

15.03.2019. године у 11.00 часова, у сали 6, кандидат Мирјана Петровић браниће мастер рад под називом „Рачуноводствени и порески аспекти сталних средстава“.

13.03.2019. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Марко Љубеновић браниће мастер рад под називом „Дигитална аналитика друштвених медија“.

13.03.2019. године у 15.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милан Николић браниће мастер рад под називом „Развој предузетничких вештина и предузетничког духа код младих у Републици Србији кроз учешће у „ученичким компанијама“.

13.03.2019. године у 10.15 часова, у сали за седнице, кандидат Кристина Станковић браниће мастер рад под називом „Кредитна политика банака – кључни елементи и изазови“.

07.03.2019. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милица Станимировић браниће мастер рад под називом „Анализа ефеката развоја емоционалне интелигенције на повећање продуктивности рада“.

07.02.2019. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Милош Јанковић браниће мастер рад под називом „Примена мултиваријационе анализе у истраживању понашања потрошача у процесу куповине услуга“.

22.01.2019. године у 10.00 часова, у сали 6, кандидат Јована Јовановић браниће мастер рад под називом „Контролни механизми заштите од превара у финансијском извештавању“.

22.01.2019. године у 13.45 часова, у сали 6, кандидат Соња Ђурић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о успешности пословања „Вива 92“ д.о.о. Крушевац“.

22.01.2019. године у 11.15 часова, у сали 6, кандидат Даница Кузмановић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о приходима предузећа АД „Планинка“ Куршумлија“.

Упис

Студентске организације

AISEC