English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

14.07.2022. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Тамара Ивковић браниће мастер рад под називом „Мерење перформанси у lean предузећу“.

13.07.2022. године у 11.30 часова, у сали 5, кандидат Ана Милутиновић браниће мастер рад под називом „Анализа доприноса мера аграрне политике производњи меда у Републици Србији“.

13.07.2022. године у 12.30 часова, у сали 5, кандидат Никола Нешић браниће мастер рад под називом „Савремене карактеристике конгресног туризма“.

12.07.2022. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Љиљана Станојевић браниће мастер рад под називом „Анализа дугорочне тенденције у кретању туристичког потенцијала Сокобање“.

04.06.2022. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Марко Станчић браниће мастер рад под називом „Прорачун обима капитала и управљање капиталом у банкама“

30.05.2022. године у 12.00 часова, у сали 1, кандидат Јелена Денић браниће мастер рад под називом „Инвестиције у људски капитал и расподела зарада на тржишту рада“.

26.05.2022. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милица Ицић браниће мастер рад под називом „Друштвена одговорност предузећа у функцији унапређења квалитета друштвене заједнице“

26.05.2022. године у 11.00 часова, у сали БС, кандидат Невена Петковић браниће мастер рад под називом „Анализа ефикасности пореза на доходак физичких лица у земљама бивше Југославије“.

25.05.2022. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Лидија Лазаров браниће мастер рад под називом „Финансијско банкарске институције као подржавајући фактор развоја трговине“.

19.04.2022. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Христина Маслаковић браниће мастер рад под називом „Интерна ревизија у ЈКП „Naissus“ Ниш“.

12.04.2022. године у 13.30 часова, у сали института, кандидат Маја Wacker браниће мастер рад под називом „Обука експатријатa као фактор успешне реализације међународних радних задатака“.

08.04.2022. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Александра Стојановић браниће мастер рад под називом „Анализа друштвено одговорног пословања у банкарском сектору“.

07.04.2022. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јована Петковић браниће мастер рад под називом „Модели координације размене и класификација финансијских тржишта на основу система за извршење налога“.

11.03.2022. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јована Ристић браниће мастер рад под називом „Примена система квалитета на примеру ЈКП „Водовод“ Лесковац“.

10.03.2022. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Катарина Филиповић браниће мастер рад под називом „Утицај пандемије COVID-19 на туризам у свету“.

Упис

Студентске организације