English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

20.06.2018. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Марија Николић браниће мастер рад под називом „Значај технологије радио – фреквентне идентификације за ефикаснo извршење активности риверсне логистике“.

19.06.2018. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Александра Симић браниће мастер рад под називом „Значај предузетништва за унапређење конурентности пољопривредне производње Републике Србије“.

19.06.2018. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Марина Стоиљковић браниће мастер рад под називом „Фискални значај индиректних пореза“.

19.06.2018. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Душан Крстић браниће мастер рад под називом „Демографски потенцијал Града Крушевца“.

18.06.2018. године у 12.30 часова, у сали института, кандидат Милош Станковић браниће мастер рад под називом „Имплементација концепта одрживог развоја у банкарском сектору“.

15.06.2018. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Ивана Младеновић браниће мастер рад под називом „Побољшање пословних процеса до Six Sigma нивоа квалитета“.

14.06.2018. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Андрија Поповић браниће мастер рад под називом „Утицај сектора услуга на привредни развој Републике Србије“.

14.06.2018. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Ања Милојевић браниће мастер рад под називом „Специфичности етноцентричног приступа у политици запошљавања мултинационалниx компанија“.

12.06.2018. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Милена Цветковић браниће мастер рад под називом „Мултиваријациона анализа индикатора сиромаштва у земљама Европске Уније“.

30.05.2018. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Драгана Алексић браниће мастер рад под називом „Структура пореских система балканских земаља“.

16.05.2018. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Ана Иванов браниће мастер рад под називом „Улога информационо-комуникационих технологија у развоју пољопривреде“.

14.05.2018. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Стеван Савић браниће мастер рад под називом „Алгоритамска трговина и њене импликације на берзанско тржиште акција“.

10.05.2018. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Марија Станковић браниће мастер рад под називом „Рурални туризам и одрживи развој руралних подручја Републике Србије“.

10.05.2018. године у 12.30 часова, у сали за седнице, кандидат Мирјана Бонић браниће мастер рад под називом „Анализа почетног стечајног биланса у функцији одлучивања о исходу стечајној поступка“.

10.05.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Марко Ивковић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање у Републици Србији и Краљевини Норвешкој (компаративни приступ)“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC