English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

12.07.2018. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Милица Митровић браниће мастер рад под називом „Управљање трошковима кроз животни циклус производа у функцији реализације конкурентских стратегија“.

12.07.2018. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Милица Јовановић браниће мастер рад под називом „Обновљиви енергетски извори“.

12.07.2018. године у 10.00 часова, у сали 5, кандидат Милена Стошић браниће мастер рад под називом „Анализа финансијског и рентабилитетног положаја предузећа „Транзит-комерц“ д.о.о. Лесковац“.

12.07.2018. године у 12.00 часова, у сали 4, кандидат Милан Јокић браниће мастер рад под називом „Стратегије задржавања потрошача“.

12.07.2018. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Дарија Ђоковић браниће мастер рад под називом „Финансијске и нефинансијске мере перформанси као информациона основа менаџмента перформанси“.

11.07.2018. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Невена Тодоровић браниће мастер рад под називом „Централизовано и децентрализовано управљање ланцима снабдевања“.

11.07.2018. године у 10.00 часова, у сали 5, кандидат Марија Ђурић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о расходима предузећа“.

11.07.2018. године у 12.00 часова, у сали 4, кандидат Маја Крстић браниће мастер рад под називом „Природни ресурси као фактор привредног развоја и феномен холандске болести“.

11.07.2018. године у 11.00 часова, у сали 4, кандидат Дијана Златановић браниће мастер рад под називом „Значај иновација за унапређење конкурентности привреде Републике Србије“.

10.07.2018. године у 15.00 часова, у сали института, кандидат Предраг Стојадиновић браниће мастер рад под називом „Регионални развој и регионална политика Републике Србије“.

20.06.2018. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Марија Николић браниће мастер рад под називом „Значај технологије радио – фреквентне идентификације за ефикаснo извршење активности риверсне логистике“.

19.06.2018. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Александра Симић браниће мастер рад под називом „Значај предузетништва за унапређење конурентности пољопривредне производње Републике Србије“.

19.06.2018. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Марина Стоиљковић браниће мастер рад под називом „Фискални значај индиректних пореза“.

19.06.2018. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Душан Крстић браниће мастер рад под називом „Демографски потенцијал Града Крушевца“.

18.06.2018. године у 12.30 часова, у сали института, кандидат Милош Станковић браниће мастер рад под називом „Имплементација концепта одрживог развоја у банкарском сектору“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC