English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАЗИВ ТЕНДЕРАДОКУМЕНТАЦИЈАРок за достављање понуда
Набавака иностраних часописа
05.11.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена Конкурсне документације
Продужење рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.11.2018. до 11,00
Услуге ресторана
10.10.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.10.2018. до 11,00
Услуге ресторана
20.09.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обустава поступка
28.09.2018. до 11,00
Радови на уградњи столарије
02.07.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.07.2018. до 11,00
Услуге ресторана
27.06.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обустава партије 3
Обавештење о закљученом уговору-1
Обавештење о закљученом уговору-2
05.07.2018. до 11,00
Услуге штампања
13.06.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
21.06.2018. до 10,00
Набавка рачунарске опреме
18.05.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатане информације и појашњења-1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору-1
Обавештење о закљученом уговору-2
28.05.2018. до 11,00
Набавака електричне енергије
09.02.2018.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.02.2018. до 12,00
Набавка рачунарске опреме
14.12.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.12.2017. до 11,00
Набавака иностраних часописа
30.11.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.12.2017. до 11,00
Услуге ресторана
12.09.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.09.2017. до 11,00
Услуге ресторана
05.06.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора- партије 2 и 3
Обустава партије 1
12.06.2017. до 11,00
Услуга штампања материјала
22.05.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
29.05.2017. до 10,00
Набавака канцеларијског материјала
26.04.2017.
Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
05.05.2017. до 11,00
Набавака електричне енергије
06.02.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
14.02.2017. до 12,00
Набавка рачунарске опреме
12.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обустава партије 2 и 4
20.12.2016. до 10,00
Набавака иностраних часописа
23.11.2016.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
01.12.2016. до 10,00
Услуге ресторана
19.09.2016.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.09.2016. до 10,00
Услуге осигурања
16.05.2016
Конкурсна документација Позив за подношење понуда
Продужење рока за подношење понуда
Одлука о измени конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.05.2016. до 09,30
Услуге штампања
04.05.2016
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљ.уговору-партија 1
Обавештење о закљ.уговору-партија 2
Обавештење о закљ.уговору-партија 3
Обавештење о закљ.уговору-партија 4
Обавештење о закљ.уговору-партија 5
Обавештење о закљ.уговору-партија 6
Обавештење о закљ.уговору-партија 7
12.05.2016. до 12,00
Услуге ресторана
22.04.2016.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поставка-партија 1
Одлука о додели уговора-партије 2 и 3
Обавештење о закљ.уговору-партија 2
Обавештење о закљ.уговору-партија 3
04.05.2016. до 10,00
Услуге обезбеђења учешћа студената на економијади
18.04.2016.
Продужење рока за подношење понуда
Измењена конкурсна документација Конкурсна документација

Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
27.04.2016. до 09,30
Набавака канцеларијског материјала
31.03.2016.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору
07.04.2016. до 11,00
Набавака електричне енергије
13.02.2016.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору
22.02.2016. до 12,00
Набавака иностраних часописа
20.11.2015.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
30.11.2015. до 10,00
Набавка уља за ложење (мазута) средњег „С“
28.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатане информације
Обавештење о закљученом уговору
28.09.2015. до 09,00
Набавка рачунарске опреме
17.06.2015.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору
25.06.2015. до 09,00
Услуге осигурања студенaта и службеног возила
14.05.2015.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - осигурањe студенaта
Обавештење о закљученом уговору - осигурањe службеног возила
21.05.2015. до 09,00
Услуга штампања материјала
07.05.2015.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљ.уговору-партија 1
Обавештење о закљ.уговору-партија 2
Обавештење о закљ.уговору-партија 3
Обавештење о закљ.уговору-партија 4
Обавештење о закљ.уговору-партија 5
Обавештење о закљ.уговору-партија 6
Обавештење о закљ.уговору-партија 7
15.05.2015. до 11,00
Набавака канцеларијског материјала
12.03.2015.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору
20.03.2015. до 11,00
Набавака електричне енергије
27.02.2015.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору
09.03.2015. до 11,00
Набавака десктоп рачунара
05.12.2014.
Додатане информације и појашњења-3
Додатане информације и појашњења-2
Додатане информације и појашњења-1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
15.12.2014. до 09,00
Набавака иностраних часописа
06.11.2014.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
14.11.2014. до 09,00
Услуге осигурања студената за школску 2014/2015 г. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору
26.06.2014. до 9,00
Набавака штампаног материјала Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
30.05.2014. до 11,00
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
Обавештење о закљученом уговору - партија 5
Обавештење о закљученом уговору - партија 6
Обавештење о закљученом уговору - партија 7
Набавака канцеларијског материјала Конкурсна документација
Позив за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору
28.05.2014. до 11,00
Набавака електричне енергије Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
24.02.2014. до 13,00
Упис

Студентске организације