English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештењa о стављању на увид јавности извештаја и дисертација

Докторска дисертација и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидатa Данијел Милошевић под називом „ Креирање економске политике Републике Србије у савременим условима“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 25.06.2024. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидатa Милице Ристић Цакић под називом „Дилеме и парадокси кључних пореских елемената – узроци континуираних реформи пореза на добит предузећа“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 15.06.2024. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Немање Веселиновића под називом „Утицај ефикасности људског капитала на рентабилност предузећа “
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 30.01.2024. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиња Едисе Дрековић под називом „Eвалуација утицаја активности управљања људским ресурсима на имплементацију концепта Квалитет 4.0. “
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 30.01.2024. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиња Милице Јовановић Вујатовић под називом „Утицај вредности марке као интелектуалне имовине на пословне перформансе предузећа“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 28.12.2023. године.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације