English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Други докторантски колоквијум студента докторских академских студија Гордана Јанковића , биће одржан у четвртак 22.02.2024. год. у Сали број 5 са почетком у 13:00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Реперкусије базичних јавних прихода и кључних компоненти јавних расхода на динамику буџетског дефицита“, одржаће Горедан Јанковић пред менторском комисијом у саставу:

- Проф. др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, редовни професор на Економском факултету у Нишу;
- Проф. др Марина Ђорђевић, редовни професор на Економском факултету у Нишу.

19.02.2024.Служба за докторске студије

Други докторантски колоквијум студента докторских академских студија Милоша Голубовића, биће одржан у четвртал 22.02.2024. год. у Сали број 5 са почетком у 12:00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Емпиријска опсервација детерминанти јавног дуга“, одржаће Милош Голубовић пред менторском комисијом у саставу:

- Проф. др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, редовни професор на Економском факултету у Нишу;
- Проф. др Марина Ђорђевић, редовни професор на Економском факултету у Нишу.

19.02.2024.Служба за докторске студије

Кристина Спасић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 14.12.2023. године (четвртк) у Сали бр 4. у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај примене обрачуна трошкова по активностима на ефикасност пословања здравствених и високообразовних институција", пред менторском комисијом у саставу:

1. Др, Бојана Новићевић-Чечевић ванредни професор на Економског факултета у Нишу.
2. Др Љиља Антић редовни професор Економског факултета у Нишу.

11.12.2023.Служба за докторске студије

Дина Живковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће први докторански колоквијум, дана 13.11.2023. године (понедељак) у Сали бр. 3 са почетком у 12,00 сати.
Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације:„Значај стратегије сервитизације за конкурентност производних предузећа“ пред менторском комисијом у саставу:
1. Др Данијела Стошић Панић, ванредни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Александра Анђелковић ванредни професор Економског факултета у Нишу;


Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

08.11.2023.Служба за докторске студије

Тамара Станковић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 28.09.2023. године (четвртак) у Сали институа са почетком у 09:00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „ЦИРКУЛАРНА ТРАНЗИЦИЈА ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ КОНЦЕПТА ИНДУСТРИЈЕ 4.0“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Александра Анђелковић, ванредни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Горан Милановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

14.09.2023.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације