English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Др Живорад Глигоријевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 9 други спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: zivorad.gligorijevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-614
Предмети: ОАС - 4041 Економика индустрије
ОАС - 4055 Економика туризма
ОАС - 4077 Индустријски менаџмент
МАС - 7019 Регионална економија
МАС - 7363 Туризам и хотелијерство
ДАС - 8006 Индустријска економија
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације