English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Стручне праксе

Стручна пракса је вид ваннставних активности студената, којe се реализују у оквиру програма основних академских и мастер академских студија. Садржај стручне праксе је конципиран у складу са циљевима праксе и специфичностима студијског програма на коме се реализује. У складу са поменутим актима на Економском факултету у Нишу студенти обављају обавезну стручну праксу, а могу обављати и летњу стручну праксу.

Обавезна стручна пракса

Обавезна стручна пракса је предвиђена студијским програмом и изводи се у организацији коју је студент изабрао у трајању од две радне недеље. За обавезну стручну праксу студент добија 3 ЕСПБ бода, која се укључују у диплому.

 Захтев за реализацију обавезне стручне праксе
 Упутство за реализацију обавезне стручне праксе


Летња стручна пракса

Летња стручна пракса није предвиђена студијским програмом и изводи се у организацији са којом Економски факултет у Нишу има склопљен Уговор о пословној сарадњи у трајању од 4 до12 радних недеља (1-3 месеца) у току јуна, јула, августа или септембра. За летњу стручну праксу у трајању од: 4 радне недеље студент добија 1 ЕСПБ, 8 радних недеља добија 2 ЕСПБ и 12 радних недеља добија 3 ЕСПБ. Ови ЕСПБ се укључују у саплемент дипломе.

 Упутство за реализацију летње стручне праксе
 Упут за обављање летње стручне праксе (одштампати обострано)


Уговори о пословној сарадњи

У циљу обезбеђивања стручне праксе за своје студенте, Економски факултет у Нишу има потписане уговоре и споразуме о пословној сарадњи са следећим привредним субјектима:

  • Град Ниш
  • Регионална привредна комора Ниш
  • ЈКП Паркинг сервис Ниш
  • ЈКП Медиана Ниш
  • ЈКП Тржница Ниш
  • Leoni Wiring Systems Southeast доо Прокупље
  • Big star Travel д.о.о. Ниш
  • Геронтолошки центар Ниш
  • Stock coffee Niš
  • АД Планинка Куршумлија
  • Град Пирот
  • Привредно друштво Тигар а.д. Пирот
  • Акционарско друштво за управљање Слободном зоном Пирот
  • Societe Generale банка Србија АД
  • ТРЕН ДОО Ниш
  • Победа МИТ доо Ниш
  • П.Д. Еурогласс Ниш
  • Yumis доо Ниш
  • Wiener Stadtische осигурање а.д.о. Београд
  • Банка Поштанска штедионица АД Београд
  • Трговинско предузеће Горење доо Београд
  • Продуктна берза АД Нови Сад
  • ERSTE Bank АД Нови Сад
  • ДДОР Нови Сад, а.д.о., Филијала Нови Сад – 15, Ниш
  • Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом ад Београд
  • Град Крушевац
  • Градска управа града Крушевца
  • Национална служба за запошљавање Филијала Крушевац
  • Регионална привредна комора Крушевац
  • ЈП Пословни центар Крушевац
  • ЈКП Водовод Крушевац
  • ЈКП Градска топлана Крушевац
  • ЈКП Крушевац
  • ЕПС Дистрибуција Крушевац
  • Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац
  • ФАМ А.Д. Крушевац
  • АМС АМК 987 Крушевац
  • BRAMY д.о.о. Александровац
  • Societe Generale банка Србија АД
  • Opportunity банка А.Д. Нови Сад
  • Привредно друштво JUGO-IMPEX E.E.R. ДОО Ниш
  • Град Лесковац
  • Радња за пружање књиговодствених услуга и послова контроле Goodwill Доња Трнава
  • ЈП Завод за уџбенике Београд
  • Агенција МТМ Лесковац
  • ДЦП Хемигал доо Лесковац
  • Мега Дата доо Лесковац
  • ЈП Спортско-рекреативни центар Дубочица  Лесковац
  • Туристичка организација града Лесковца
  • ЈП Пијаца Лесковац
  • Агенција за локални економски развој Лесковац
  • Фунго-југ доо Лесковац
  • ФХИ Здравље Лесковац
  • Општина Бела Паланка
  • Обућа Павле д.о.о. Бела Паланка
  • ОТП банка Србија ад Нови Сад
  • Општина Неготин
  • АД метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање
  • ЈП РТВ Врање
  • Привредно друштво за производњу и промет роба на велико и мало Украс доо Врање
  • Привредно друштво за графичку делатност Плутос доо Врање
  • Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, огранак „Електродистрибуција Ниш“
  • Општина Мерошина
  • Општина Књажевац
  • Еликсир Прахово ДОО Прахово
  • Општина Бујановац
  • Општинска управа општине Алексинац
  • Градска управа Врање
  • Општина Владичин Хан
  • Општина Медвеђа
  • Град Зајечар
  • Градска управа града Смедерева
  • Поликлиника Хуман
  • Аерокарте доо Београд
Упис

Студентске организације