Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Katedra za poslovno upravljanje

Dr Dragana Radenković-Jocić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 24 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: dragana.radenkovic@eknfak.ni.ac.rs draganarj61@gmail.com
Telefon: 018 528-645
Predmeti: OAS - 4042 Privredno pravo
OAS - 4076 Korporativno upravljanje
OAS - 4088 Pravo EU
MAS - 7017 Pravo unutrašnjeg tržišta EU
DAS - 8017 Pravo konkurencije EU
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Goran Milovanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 10 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: goran.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-674
Predmeti: OAS - 4045 Strategijski menadžment logistike
OAS - 4050 Međunarodni marketing
OAS - 4083 Međunarodna logistika
MAS - 7031 Upravljanje lancima snabdevanja
MAS - 7260 Riversna logistika
DAS - 8013 Menadžment lancima snabdevanja
DAS - 8229 Menadžment snabdevanja u uslovima globalizacije
DAS - 8244 Teorija preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ivana Simić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 17 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: ivana.simic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-639
Predmeti: OAS - 4008 Osnovi menadžmenta
OAS - 4044 Osnovi organizacije
MAS - 7009 Menadžment organizacionih promena
DAS - 8014 Menadžment organizacionog ponašanja
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Tamara Milenković-Kerković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 4 peti sprat
Konsultacije: četvrtak 12:00-14:00
e-mail: tamara.kerkovic@eknfak.ni.ac.rs salamanca@eunet.rs
Telefon: 018 528-684
Predmeti: OAS - 4042 Privredno pravo
OAS - 4089 Pravo međunarodne trgovine
MAS - 7002 Bankarsko pravo
MAS - 7302 Pravo finansijskih institucija
DAS - 8017 Pravo konkurencije EU
DAS - 8212 Autonomno pravo trgovinskih ugovora
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Suzana Stefanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 20 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: suzana.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-631
Predmeti: OAS - 4043 Planiranje i politika preduzeća
OAS - 4047 Strategijski menadžment
OAS - 4087 Upravljanje proizvodnjom
OAS - 4543 Poslovno planiranje
MAS - 7024 Strategija rasta i razvoja preduzeća
MAS - 7031 Upravljanje lancima snabdevanja
MAS - 7257 Menadžment malih i srednjih preduzeća
MAS - 7324 Poslovna strategija
DAS - 8021 Strategije proizvodnje umreženih preduzeća
DAS - 8241 Strategije kooperacije i umrežavanja preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Bojan Krstić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 11 drugi sprat
Konsultacije: sreda 15:00-17:00
e-mail: bojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-686
Predmeti: OAS - 4015 Analiza poslovnih performansi
OAS - 4084 Upravljanje intelektualnim kapitalom
OAS - 4432 Upravljanje poslovnim performansama
MAS - 7021 Sistem strategijske kontrole performansi
MAS - 7206 Ekonomija odlučivanja
MAS - 7221 Strategijska kontrola preduzeća
MAS - 7306 Upravljanje inovacijama
MAS - 7321 Strategijska kontrola i analiza
DAS - 8023 Teorija preduzeća
DAS - 8247 Upravljanje vrednošću preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Suzana Đukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 26 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: suzana.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-620
Predmeti: OAS - 4033 Marketing
OAS - 4080 Ponašanje potrošača
OAS - 4086 Marketing komuniciranje
MAS - 7020 Relacioni marketing
MAS - 7253 Marketing usluga
DAS - 8022 Strategijski marketing
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Biljana Đorđević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 26 četvrti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: biljana.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-620
Predmeti: OAS - 4003 Upravljanje resursima preduzeća
OAS - 4079 Upravljanje ljudskim resursima
OAS - 4503 Ekonomika preduzeća
MAS - 7255 Međunarodni menadžment ljudskih resursa
DAS - 8027 Upravljanje karijerom
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Marija Radosavljević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 23 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: marija.radosavljevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-634
Predmeti: OAS - 4003 Upravljanje resursima preduzeća
OAS - 4082 Kanali marketinga
OAS - 4090 Agencijsko poslovanje
OAS - 4430 Preduzetništvo
OAS - 4503 Ekonomika preduzeća
MAS - 7215 Poslovna etika
MAS - 7264 Upravljanje poslovnim procesima
DAS - 8026 Troškovi u poslovnom odlučivanju
DAS - 8231 Modeli poslovne izvrsnosti
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Maja Ivanović-Đukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 29 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 13:30-15:30
e-mail: maja.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-659
Predmeti: OAS - 4008 Osnovi menadžmenta
OAS - 4430 Preduzetništvo
MAS - 7009 Menadžment organizacionih promena
MAS - 7215 Poslovna etika
MAS - 7257 Menadžment malih i srednjih preduzeća
DAS - 8021 Strategije proizvodnje umreženih preduzeća
DAS - 8221 Korporativno preduzetništvo
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Aleksandra Anđelković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 10 peti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: aleksandra.andjelkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-693
Predmeti: OAS - 4045 Strategijski menadžment logistike
OAS - 4050 Međunarodni marketing
OAS - 4082 Kanali marketinga
OAS - 4083 Međunarodna logistika
OAS - 4582 Upravljanje kanalima distribucije
MAS - 7231 Upravljanje lancima snabdevanja
MAS - 7260 Riversna logistika
DAS - 8013 Menadžment lancima snabdevanja
DAS - 8229 Menadžment snabdevanja u uslovima globalizacije
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Danijela Stošić Panić

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 6 peti sprat
Konsultacije:
e-mail: danijela.stosic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-686
Predmeti: OAS - 4043 Planiranje i politika preduzeća
OAS - 4047 Strategijski menadžment
OAS - 4087 Upravljanje proizvodnjom
MAS - 7224 Strategija rasta i razvoja preduzeća
MAS - 7324 Poslovna strategija
MAS - 7364 Upravljanje poslovnim procesima
DAS - 8234 Procesni modeli strategijskog preduzetništva
Biografija: Cirriculum vitae

Sandra Milanović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II anex 4 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 14:00-16:00
e-mail: sandra.milanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-652
Predmeti: OAS - 4447 Strategijski menadžment
OAS - 4479 Upravljanje ljudskim resursima
OAS - 4482 Kanali marketinga
OAS - 4503 Ekonomika preduzeća
OAS - 4543 Poslovno planiranje
OAS - 4582 Upravljanje kanalima distribucije

Milica Jovanović Vujatović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 11 drugi sprat
Konsultacije: sreda 15:00-17:00
e-mail: milica.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-633
Predmeti: OAS - 4445 Strategijski menadžment logistike
OAS - 4450 Međunarodni marketing
OAS - 4483 Međunarodna logistika
OAS - 4484 Upravljanje intelektualnim kapitalom
OAS - 4532 Upravljanje poslovnim performansama

Ružica Petrović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 24 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: ruzica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-645
Predmeti: OAS - 4442 Privredno pravo
OAS - 4473 Pravo međunarodne trgovine
OAS - 4475 Pravo EU
OAS - 4476 Korporativno upravljanje
OAS - 4505 Ekonomska geografija
OAS - 4552 Turistička geografija sa osnovama turizma

Jelena Stanković

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 1 peti sprat
Konsultacije: sreda 14:00-16:00
e-mail: jelena.a.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4433 Marketing
OAS - 4468 Ekonomika trgovine
OAS - 4480 Ponašanje potrošača
OAS - 4486 Marketing komuniciranje
OAS - 4487 Upravljanje proizvodnjom
OAS - 4518 Mikroekonomija
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17