Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Informacioni sistem

racunarski centarEkonomski fakultet u Nišu je u potpunosti opremljen informatičkom opremom, kako personalnim računarima, tako i informacionom mrežom koja je povezana sa univerzitetskim informacionim sistemom. Za potrebe studenata opremljene su dve informatičke učionice. Velika računarska učionica poseduje 40 računara. U njoj se održavaju predavanja, vežbe i ispit iz predmeta Informatika. Po potrebi se koristi i za vežbe iz drugih predmeta. Mala računarska učionica raspolaže sa 20 računara, i opremljena je kompijuterskom opremom poslednje generacije.

racunarski centarU ovim učionicama se izvodi nastava iz informatičkih predmeta, ali studenti imaju mogućnost i za samostalan rad. Na zahtev studenata i drugih korisnika Fakultet izdaje međunarodno priznatu diplomu za rad na računaru poznatiju pod skraćenicom ECDL. Ekonomski fakultet u Nišu ima licencu za izdavanje ove diplome.Naglašavamo da je nastava iz predmeta informatika koncipirana tako da u potpunosti pruža znanja neophodna za dobijanje ove diplome.

ECDL

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17