Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Saradnici

Sandra Milanović

Zvanje: saradnik u nastavi
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II anex 4 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: sandra.milanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-652
Predmeti: OAS - 4479 Upravljanje ljudskim resursima
OAS - 4503 Ekonomika preduzeća

Milica Ristić Cakić

Zvanje: saradnik u nastavi
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: IV 24 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 14:00-16:00
e-mail: milica.ristic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-616
Predmeti: OAS - 4461 Ekonomija javnog sektora
OAS - 4472 Trgovinski menadžment
OAS - 4512 Javne finansije
OAS - 4513 Monetarna ekonomija

Milica Jovanović Vujatović

Zvanje: saradnik u nastavi
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 11 drugi sprat
Konsultacije: sreda 13:30-14:30
četvrtak 13:30-14:30
e-mail: milica.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-633
Predmeti: OAS - 4450 Međunarodni marketing
OAS - 4484 Upravljanje intelektualnim kapitalom
OAS - 4532 Upravljanje poslovnim performansama

Jovana Milenović

Zvanje: saradnik u nastavi
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: V 1 peti sprat
Konsultacije: četvrtak 12:00-14:00
e-mail: jovana.milenovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4402 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4436 Teorija i analiza bilansa
OAS - 4439 Poslovne finansije
OAS - 4474 Revizija

Ružica Petrović

Zvanje: saradnik u nastavi
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 24 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: ruzica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-645
Predmeti: OAS - 4442 Privredno pravo
OAS - 4473 Pravo međunarodne trgovine
OAS - 4475 Pravo EU
OAS - 4476 Korporativno upravljanje

Jelena Stanković

Zvanje: saradnik u nastavi
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 1 peti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: jelena.a.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4433 Marketing
OAS - 4480 Ponašanje potrošača
OAS - 4486 Marketing komuniciranje

Milan Kalinović

Zvanje: saradnik u nastavi
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 18 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: milan.kalinovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-640
Predmeti: OAS - 4420 Međunarodna ekonomija
OAS - 4485 Menadžment u spoljnoj trgovini
OAS - 4501 Osnovi ekonomije
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17