English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Документација потребна за упис на Факултет

Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе следећу документацију:

 1. пријаву за конкурс (купује се на скриптарници)
 2. извод из матичне књиге рођених
 3. сведочанства свих разреда средњег образовања (оригинал)
 4. сведочанство (диплому) о завршном испиту (оригинал)
 5. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (на поменути број жиро рачуна у одговарајућем износу).
 6. доказ о уплати накнаде за полагање допунских испита (уплата се врши у одговарајућем износу на жиро рачун Економског факултета у Нишу бр. 840-1683666-17)

Кандидати су дужни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Документација потребна за упис кандидата који су примљени на конкурс

Упис кандидата који су примљени на конкурс врши се подношењем следеће документације - образаца:

 1. оригинална документа (већ достављена приликом пријављивања)
 2. два обрасца ШВ-20 (купује се на скриптарници)
 3. индекс (купује се на скриптарници)
 4. матични лист (купује се на скриптарници)
 5. 2 фотографије формата 4 x 6 цм
 6. доказ о уплати накнаде за студије (ако плаћају школарину).
 7. семестрална уплата.
Упис

Студентске организације