English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Припремна настава и технике полагања

Факултет сваке године организује припремну наставу из предмета који  се полажу на пријемном испиту. Кандидати који желе да похађају припремну наставу требало би да уплате  на жиро рачун Факултета (840-1683666-17) одговарајући износ.

Припремна настава организује се између завршетка наставе у средњој школи и пријемног испита на Факултету (средином јуна), а изводе је наставници и сарадници Факултета. Пријаве за похађање припремне наставе подносиће се  у року који ће бити накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Техника полагања пријемног испита

 • Пријемни испит организује и спроводи Комисија за упис студената.
 • Пријемни испит се полаже истог дана и у исто време из оба предмета које је кандидат одабрао и пријавио.
 • Пријемни испит из оба предмета траје 3 сата, (4 школска часа).
 • У току испита кандидат самостално решава све задатке и даје одговоре. Свако одступање од тих норми или коришћење недозвољених средстава повлачи удаљавање са испита.
 • Питања у тесту су конструисана на три начина:
  • Затворена (са датим модалитетима одговора),
  • Отворена (дато је само питање, а остављен је простор за одговор) и
  • Комбинована.

У првом случају кандидати су дужни да пронађу тачне одговоре међу понуђеним модалитетима и да их заокруже. (Код једног питања може да буде један, два или више тачних одговора међу понуђеним модалитетима).

У другом случају треба дати што прецизнији и што краћи одговор на постављено питање.

Питања код којих су вршене исправке одговора, односно где се не може видети јасан и недвосмислен одговор - неће се узети у обзир.

Простор за питања на која кандидат није дао одговор обавезно се прецртава дијагоналном линијом.

Након завршетка испитног задатка, задатак се шифрира и тако шифриран оцењује од стране испитне комисије. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом   понесу личну карту или пасош.

У прилогу на крају ове брошуре дати су текстови испитних задатака са пријемних испита у претходним годинама, као и литература за припремање пријемног испита.

 

Упис

Студентске организације