English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 03.06.2023. године (понедељак) са почетком у 15.00 сати, на овом факултету, кандидат Милица Јовановић Вујатовић, бранити докторску дисертацију под називом „Утицај вредности марке као интелектуалне имовине на пословне перформансе предузећа “

15.05.2024.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 01.06.2024. године (суботу) са почетком у 12.00 сати, на овом факултету, кандидат Ивана Јањић бранити докторску дисертацију под називом „Утицај улагања у истраживање и развој на ефикасност интелектуалног капитала и рентабилност предузећа“.

15.05.2024.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 06.06.2024. године (четвртак) са почетком у 13.00 сати, на овом факултету, кандидат Немања Веселиновић, бранити докторску дисертацију под називом „Утицај ефикасности људског капитала на рентабилност предузећа“

15.05.2024.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 14.06.2024. године (петак) са почетком у 13.00 сати, на овом факултету, кандидат Едиса Дрековић бранити докторску дисертацију под називом „Eвалуација утицаја активности управљања људским ресурсима на имплементацију концепта Квалитет 4.0 “.

15.05.2024.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 09.01.2024. године (уторак) са почетком у 10.30 сати, у Сали за седнице, кандидат Александар Савић, бранити докторску дисертацију под називом „ Утицај извештавања о нефинансијским перформансама у извештају о одрживом развоју на профитабилност компанија енергетског сектора у Европи и Републици Србији

25.12.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 10.01.2024. године (среда) са почетком у 13.00 сати, на овом факултету, кандидат Санела Г. Мрдаковић, бранити докторску дисертацију под називом „Економски ефекти инвестиционе сарадње Кине и Европске уније“

25.12.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност, да ће дана 27.11.2023. године (понедељак) са почетком у 12.00 сати, на овом факултету, кандидат Мехдија М. Ћосовић, бранити докторску дисертацију под називом „ Утицај задужености на привредни развој Републике Србије “

15.11.2023.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације