English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 09.01.2024. године (уторак) са почетком у 10.30 сати, у Сали за седнице, кандидат Александар Савић, бранити докторску дисертацију под називом „ Утицај извештавања о нефинансијским перформансама у извештају о одрживом развоју на профитабилност компанија енергетског сектора у Европи и Републици Србији

25.12.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 10.01.2024. године (среда) са почетком у 13.00 сати, на овом факултету, кандидат Санела Г. Мрдаковић, бранити докторску дисертацију под називом „Економски ефекти инвестиционе сарадње Кине и Европске уније“

25.12.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност, да ће дана 27.11.2023. године (понедељак) са почетком у 12.00 сати, на овом факултету, кандидат Мехдија М. Ћосовић, бранити докторску дисертацију под називом „ Утицај задужености на привредни развој Републике Србије “

15.11.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 12.06.2023. године (понедељак) са почетком у 14.00 сати, у Сали за седнице, кандидат Амер Растић, бранити докторску дисертацију под називом „Утицај нематеријалне активе на пословно-финансијске перформансе предузећа“

01.06.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 06.06.2023. године (уторак) са почетком у 12.00 сати, на овом факултету, кандидат Милица Младеновић, бранити докторску дисертацију под називом „Усклађеност посла и приватног живота као детерминанта продуктивности менаџера и предузећа у Републици Србији“

29.05.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 21.04.2023. године (петак) са почетком у 12.00 сати, кандидата Иване Д. Марјановић, бранити докторску дисертацију под називом под називом „Вишекритеријумски приступ креирању композитних индекса пословне успешности банака у Републици Србији“

12.04.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 22.03.2023. године (среда) са почетком у 12.00 сати, на овом факултету, кандидат Иванa Н. Илић, бранити докторску дисертацију под називом „Eфекти интегрисања еколошких мера у Заједничку пољопривредну политику Европске уније “

14.03.2023.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације