English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Научни рад

Научно-истраживачки рад

Научно-истраживачки рад на Економском факултету у Нишу реализује се преко Центра за економска истраживања. Интенција је да се научно-истраживачки рад на Факултету организује по угледу на развијени образовни, научни и истраживачки амбијент земаља у окружењу, као и земаља чланица Европске уније. Индивидуални рад сваког наставника и сарадника пружа конкретан допринос раду Центра, односу развоју научно-истраживачког рада самог Факултета.

oпширније

Центар за издавачку делатност

Задаци Центра за издавачку делатност, као издавачке јединице су:

  • организовање свих послова око издавања часописа "Економске теме",
  • издавање уџбеника, монографија, стручне и научне литературе,
  • објављивање докторских дисертација, магистарских теза и других научних и стручних радова.

oпширније

Часопис "Економске теме"

Економски факултет у Нишу преко Центра за издавачку делатност издаје часопис Економске теме. Часопис је, према категоризацији Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, у категорији водећег часописа националног значаја (М51). Часопис излази 4 пута годишње.

oпширније

Научни семинар

Ради активнијег ангажовања наставника, сарадника и студената у разматрању друштвено-економских проблема и доприноса њиховом решавању, Факултет образује Научни семинар.

oпширније
Упис

Студентске организације