English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Информациони систем

racunarski centarЕкономски факултет у Нишу је у потпуности опремљен информатичком опремом, како персоналним рачунарима, тако и информационом мрежом која је повезана са универзитетским информационим системом. За потребе студената опремљене су две информатичке учионице. Велика рачунарска учионица поседује 40 рачунара. У њој се одржавају предавања, вежбе и испит из предмета Информатика. По потреби се користи и за вежбе из других предмета. Мала рачунарска учионица располаже са 20 рачунара, и опремљена је компијутерском опремом последње генерације.

racunarski centarУ овим учионицама се изводи настава из информатичких предмета, али студенти имају могућност и за самосталан рад. На захтев студената и других корисника Факултет издаје међународно признату диплому за рад на рачунару познатију под скраћеницом ECDL. Економски факултет у Нишу има лиценцу за издавање ове дипломе.Наглашавамо да је настава из предмета информатика конципирана тако да у потпуности пружа знања неопходна за добијање ове дипломе.

ECDL

Упис

Студентске организације