English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Акта факултета

Акта факултета

Статут факултета, Дозволу за рад, Правилнике и стандарде можете видети овде.

опширније

Конкурси за избор наставника и сарадника

Конкурсе за избор наставника и сарадника, одредбе наведених чланова Закона и Статута, као и ближе критеријуме за избор наставника и сараадника можете видети овде.

опширније

Извештаји комисије за избор наставника и сарадника

Извештајe комисије за избор наставника и сарадника можете видети овде.

опширније

Одбране докторских дисертација

Обавештења о терминима одбрана докторских дисертација, као и обавештења о стављању на увид јавности можете видети овде.

опширније

Одбране магистарских теза и специјалистичких радова

Обавештења о терминима одбрана магистарских теза и специјалистичких радова, као и обавештења о стављању на увид јавности можете видети овде.

опширније
Упис

Студентске организације