Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Mr Aleksandra Breu

Zvanje: predavač
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II anex 7 drugi sprat
Konsultacije: subota 10:00-11:00
e-mail: breual@gmail.com
Telefon: 018 528-654
Predmeti: OAS - 4022 Nemački jezik I
OAS - 4030 Nemački jezik II
OAS - 4122 Nemački jezik III
OAS - 4130 Nemački jezik IV
OAS - 4497 Nemački jezik - drugi strani jezik
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17